Thursday, October 15, 2009

Borang PELARAS (Penilaian Rakan Sekumpulan)

Monday, October 12, 2009

Markah Tugasan 1 (Kemaskini 11 Oktober 2009)

Disenaraikan di bawah ialah markah tugasan 1. Ruang markah yang kosong menunjukkan tugasan belum lagi di beri markah.

Monday, October 5, 2009

Cara Menulis Sorotan Literatur

Untuk menulis sorotan literatur, sila klik

Gaya UKM

Untuk menulis rujukan dalam teks dan senarai rujukan mengikut Gaya UKM, sila klik.